De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Nidasjtere les filles

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 100kmrun@komoptegenkanker.be.

1 team
5230 EUR ingezameld
1 team kan starten
0 teams kunnen niet starten

Hallo, Wij zijn een team van 9 vriendinnen! Onder de naam ‘Nidasjtere Les Filles’ lopen wij op zondag 24 maart 2019 de befaamde 100km-run voor Kom op tegen Kanker. 4 lopers zullen de vlag van Nidasjtere vzw verdedigen, ter nagedachtenis van Leo Coene (schoonpapa Carmen). De andere girls supporteren zich schor met Leo’s lijfspreuk ‘niet opgeven, steeds vooruit kijken, ni dasjtere!!’. Door onze deelname aan deze unieke run willen we een serieus steentje en centje bijdragen aan het broodnodige kankeronderzoek en de comfortvoorziening voor kankerpatiënten.

Wil je ons project helpen steunen en de vele kankerpatiënten een reëel duwtje in de rug geven? Dan vind je alle info om te storten voor ons team op deze pagina.

Als dank voor je financiële steun, organiseren we 2 gratis dankactiviteiten (zie info hieronder).

Alvast een welgemeende dankjewel en ... ni dasjtere! ;-)

Carmen, Kristien, Erika, Hilke, Céline, Sara, Sofie, Sandra en Ruth

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 340028288

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE56 7360 3575 6688 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

Dit team heeft momenteel geen acties.

De 100km-run is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 100km-run.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.